EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

O nás

Dle věku: #MŠ #ZŠ #SŠ #Dospělí

V programu F*ÉRA se specializujeme především téma genderově citlivého přístupu ve vzdělávání. S mladými lidmi pracujeme na pozitivním vztahu k vlastnímu tělu a sexualitě, podporujeme jejich jedinečnost, otvíráme témata týkající se moci a příčin násilí.

Vytváříme prostor pro to, aby se sami mladí lidé zasazovali o naplnění svých potřeb a společenskou změnu. Při tom také vyvíjíme odborné materiály pro vyučující, sdružujeme aktivní rodiče, píšeme články, natáčíme streamy, realizujeme workshopy pro střední školy a druhé stupně základních škol, vytváříme metodické materiály pro děti předškolního věku i a mnoho dalšího. Více se o nás na webu NESEHNUTÍ.

Co je genderově ciltlivé vzdělávání?

Je pro nás důležité, aby vzdělávací systém přistupoval ke všem dětem a mladým lidem nestereotypním způsobem,umožňoval všem prozkoumat jejich individuální potenciál a respektoval jejich volby. Genderově citlivé vzdělávání je užitečný a důležitý nástroj, který reflektuje, jak se stereotypy, společenské normy a kulturní vzorce promítají do vzdělávání, a ukazuje, jak s nimi pracovat a vytvářet rovné podmínky všem studujícím bez ohledu na pohlaví.

Vyučujícím genderově citlivé vzdělávání umožňuje rozvíjet učitelské kompetence a reagovat na aktuální potřeby a výzvy současného vzdělávání. Také nabízí nástroje, jak s dětmi a mladými lidmi pracovat s respektem k jejich jedinečnost.