EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

Školka pro mě - tělo

#MŠ #prevence_násilí #tělo

Děti by již v raném věku měly být obeznámeny s koncepty soukromí a hranic, které se vážou k jejich tělu. Pokud jsou schopny popisovat vlastní tělo, otevřeně o něm mluvit, umí dát najevo, koho chtějí, a koho nechtějí ve své blízkosti, bude pro ně vymezení vlastních hranic mnohem snazší. Ve chvíli, kdy se dostanou do situace, kdy se jich někdo dotýká nevhodným způsobem nebo jen tak, že se jim to nelíbí, budou děti schopny vyhledat pomoc a přesně popsat, co se jim stalo.

V tomto materiálu tak představujeme tři aspekty tělesného bezpečí - rozlišení soukromých a veřejných částí těla, používání anatomicky správných termínů a koncept práva na soukromí. V publikaci naleznete jak teoretické zarámování, tak praktické aktivity.

Vznik publikace podpořila Rada vlády pro rovnost žen a mužů a Úřad vlády v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2022.

Stáhnout materiál (.pdf)