EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

Vzdělávací program: Rovnost a participace

#SŠ #ZŠ

Program Rovnost a participace se soustředí na posilování aktivního občanství a kompetencí k utváření demokratické kultury. Zaměřuje se na kultivaci kompetencí směřujících k odhalování nerovností a schopnosti dané nerovnosti řešit s ohledem na inkluzivitu, rovnost a respekt k celé komunitě. Program čerpá  z participativních metod a nenásilné komunikace, což  studující vede k sebevědomému postoji  s respektem k ostatním a odvaze vytvářet společnost tyto hodnoty respektující.

Stáhnout materiál (.pdf)