EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

#práce_s_emocemi materiály

Školka pro mě

#MŠ #prevence_násilí #práce_s_emocemi #identity #tělo

Pro koho je materiál určen: Předškolní děti Školka pro mě aneb Jak si užít školku zábavně a citlivě je ucelený materiál určený pro práci učitelek a učitelů a pečujících osob v mateřských školách, dětských skupinách a obdobných zařízeních předškolního vzdělávání. Je výsledkem více než roční práce NESEHNUTÍ. Předcházely mu stáže v zahraničí a konzultace s řadou zahraničních organizací, přenášení dobré praxe do českého prostředí i testování samotných aktivit s dětmi. Reaguje na témata, která jsme diskutovali s rodiči i na potřeby z praxe školek, které jsme sesbíraly*i.

Školka pro mě - emoce

#práce_s_emocemi #MŠ

Téma emočního prožívání je vhodné s dětmi otevírat již od útlého věku nejen proto, aby dokázaly své emoce lépe popisovat a zpracovávat, aby rozvíjely svou emoční inteligenci nebo aby se nebály říci si o pomoc, ale také proto, aby dokázaly rozeznat hrozbu násilí či zneužití včas a mohly se obrátit na osobu, které důvěřují. V této publikaci tak naleznete jak teorii práce s emocemi u předškolních dětí, tak několik praktických aktivit včetně karet znázorňující různé emoce.

#práce_s_emocemi workshopy

#práce_s_emocemi aktuality