EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

#Dospělí materiály

Nebojme se genderově citlivého vzdělávání

#SŠ #Dospělí #ZŠ #prevence_násilí

Školní prostředí a vzdělávací systém hrají významnou roli ve formování osobnosti člověka. Je proto důležité, aby i osoby působící ve formálním a neformálním vzdělávání podporovaly a aktivně rozvíjely potenciál všech studujících, a to bez ohledu na jejich genderovou identitu. K tomu dopomáhá tato krátká brožura informující o genderově citlivém vzdělávání a jeho cíli. Vznik publikace podpořila Rada vlády pro rovnost žen a mužů a Úřad vlády v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2022.

#Dospělí workshopy

#Dospělí aktuality