EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí

#prevence_násilí #sexuální_výchova #SŠ #ZŠ

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí je prevencí závažného problému – genderově podmíněného násilí. Zaměřuje se proto na mezilidské, a zejména partnerské vztahy, důležitost komunikace a vzájemného respektu v rámci partnerství, respekt k různým identitám, schopnost rozpoznat násilí a vyhledat pomoc. Program je určen pro střední školy a gymnázia a 8. a  9. třídy základních škol.  

Program vznikl v rámci projektu Schools of Equality podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Stáhnout materiál (.pdf)