EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

#sexuální_výchova materiály

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí

#prevence_násilí #sexuální_výchova #SŠ #ZŠ

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí je prevencí závažného problému – genderově podmíněného násilí. Zaměřuje se proto na mezilidské, a zejména partnerské vztahy, důležitost komunikace a vzájemného respektu v rámci partnerství, respekt k různým identitám, schopnost rozpoznat násilí a vyhledat pomoc. Program je určen pro střední školy a gymnázia a 8. a 9. třídy základních škol. Program vznikl v rámci projektu Schools of Equality podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

#sexuální_výchova workshopy

#sexuální_výchova aktuality