EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

#média materiály

Program Genderové stereotypy, média a reklama

#média #kyberšikana #ZŠ #SŠ

Program zahrnuje sérii čtyř tematických bloků v celkové délce 16 vyučovacích hodin, ve kterých jsou studující uvedeni do tématu genderové rovnosti, seznámí se se základními pojmy (společenské role a normy, sociální instituce, gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti, dvojí standard, sexismus ad.), souvislostmi a východisky. Důležitým výstupem programu jsou osvojené metody překonávání negativních vlivů genderových stereotypů v každodenním životě studujících. V první části se studující seznámí s pojmem společenská role, normy a instituce.

#média workshopy

#média aktuality