EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

#kyberšikana materiály

Program Genderové stereotypy, média a reklama

#média #kyberšikana #ZŠ #SŠ

Program zahrnuje sérii čtyř tematických bloků v celkové délce 16 vyučovacích hodin, ve kterých jsou studující uvedeni do tématu genderové rovnosti, seznámí se se základními pojmy (společenské role a normy, sociální instituce, gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti, dvojí standard, sexismus ad.), souvislostmi a východisky. Důležitým výstupem programu jsou osvojené metody překonávání negativních vlivů genderových stereotypů v každodenním životě studujících. V první části se studující seznámí s pojmem společenská role, normy a instituce.

#kyberšikana workshopy

Workshop Bez násilí

#SŠ #ZŠ #prevence_násilí #identity #kyberšikana

Pro koho je wokrshop určen: studující druhých stupňů základních škol a středních škol Velikost skupiny: 10-30 osob Délka workshopu: 3 vyučovací hodiny offline nebo 1 vyučovací hodina online Cena workshopu: dočasně zdarma Workshop je prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Studující se v něm naučí rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich a zjistí, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké.

#kyberšikana aktuality